Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zámek Vranov

12. 12. 2013

Polovina 6. stol.n.l. znamená příchod slovanských kmenů do střední Evropy, a ty se od říše Sámovy (7.stol.), říše Velkomoravské ( do r. 908) až po spojení s českým státem (počátek 10. století), usadily také v kaňonu řeky Dyje a zastavily na této linii tlak Germánů od jihu. Tak vedle břetislavského hradu Znojma a nedalekého Bítova, je v raném středověku založen i Vranov, hrad připomenutý prvně r. 1100 kronikářem Kosmasem. Tady začíná už bezmála tisíciletá historie jedinečného stavebního skvostu na strmé skále nad 70 metrů hlubokým kaňonem, který si na přírodě vybojovala Dyje. Okolí zámku poskytuje archeologické doklady o kontinuálním osídlení kraje typu jevišovické kultury, únětického lidu a starohradištní keramiku pražského typu u nedaleké obce Šafov. Čtyřicetikilometrový hluboký kaňon, který Dyje vyhloubila až ke Znojmu je dnes pod ochranou Národního parku Podyjí.

Exteriér:

Základem areálu je trojkřídlá obytná budova. K objektu se přimyká oválná dominantní stavba - sál předků. Obytný trakt na druhé straně sousedí s budovami vytvářejícími nádvoří a předhradí. Severně je přistavěna kaple nejsvětější Trojice. V okolí zámku se rozkládá romantický lesopark s pozůstatky parkových staveb (kaplička, Felicitina studánka).

Interiérové instalace: 

Nejcennější součástí zámku je sál předků s galerií rodu Althanů. Má bohatě zdobené stěny s reliéfy a freskami, ve výklencích jsou umístěny sochy představitelů rodu od Tobiase Krackera. Vrcholným dílem je stropní freska od Johanna Michaela Rottmayra, oslavující rod Althanů. Ostatní prostory zámku evokují atmosféru soukromého i společenského života šlechty v 18. a 19. století. Četné ukázky kameniny pocházející z produkce proslulé místní manufaktury. Zámecká kaple Nejsvětější Trojice.

Přírodní prostředí:

Zámek a jeho bezprostřední okolí, je včleněn do první zóny Národního parku Podyjí, je totiž obklopen mimořádně hodnotným přírodním prostředím. Mezi zajímavé turistické cíle patří Vranovská přehrada, historické stavby bývalého lesoparku, nedaleká středověká zřícenina Nového Hrádku (u obce Lukov), Židovský hřbitov v Šafově, hrad Bítov, rozhledna Rumburak nad Bítovem.

GPS: 48°53'34.655"N, 15°48'31.603"E

Autem: Trasa
Na kole: Trasa

Odkazy:
http://www.zamek-vranov.cz/
http://www.vranovsko.cz/
http://www.zamek-vranov-nad-dyji.cz/

FOTO: klikni zde